Varausehdot

Varausehdot

Sompion Samoilijat ry (jatkossa vuokranantaja) noudattaa kajakkien ja kanoottien ja muiden varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisesta seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa vuokraaja) on maksanut vuokrausmaksun. Kohdan 3 mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin vuokraajaa jo varauksen tapahduttua.

1. Varaaminen ja vuokrahinnat

Kaluston varaukset tehdään puhelimella numerosta 040-6203164, sähköpostilla sompion.samoilijat@gmail.com tai kotisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Varauksessa sovitaan varattava kalusto, laina-aika, sekä maksutapa. Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä varaston seinällä, kotisivuilla ja facebookissa.

2. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran vuokrattaessa.

3. Peruutukset

Varauksen peruutus on tehtävä vuorokautta ennen varsinaisen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra.

4. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle.

Kaluston luovutuksen ja palautuksen yhteydessä tulee tehdä kaluston kuntoa koskevat huomiot ja tarvittaessa niistä ilmoittaa vuokranantajalle.

Kaluston käyttäjän tulee vesillä ollessaan käyttää kelluntaliivejä. Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia.

5. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:

- korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot

- korvaamaan vuokra-aikana kadonneen kaluston

6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

8. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle. Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

9. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokraajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti. Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen (tämä sovittu ennen vuokra-ajan päättymistä, esim. puhelimitse), määräytyy vuokra todellisen vuokraajan mukaisesti.

10. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.